יהדות ישראלית

מאז קום המדינה הוצרכה היהדות להתמודד עם אתגרים חדשים הנובעים מקיומה של המדינה ומחיים משותפים בחברה אחת של יהודים דתיים יותר ודתיים פחות. מפגש זה מעורר לא פעם צורך בהתמודדות ריאלית הצריכה למצוא את הקו הגבול הנכון שבין עולמה של ההלכה ובין המציאות החברתית. מיזם תכלת רואה כמטרה עליונה לנסות ולמצוא היכן עובר גבול זה. 

כחלק מהפעילות משתתפים חברי המיזם ובראשם הרב עידו בכנסים ואירועים בהם הם פורשים את משנתם. בנוסף התנועה מארגנת ומוציאה לפועל אירועים משלהבהם מתנהל שיח משותף לגבי עתידה של היהדות בישראל ועתידה של ישראל כמדינה יהודית.  

שבת עיון בנושא מקומה של היהדות בישראל

הרצאות לתיכונים וישיבות הסדר

הרצאות בכנסים וימי עיון

אירועים בהשתתפות תכלת

דילוג לתוכן